Chào mừng bạn đến với NeighborWorks Sacramento

Nơi chúng tôi dẫn đầu phong trào xây dựng cộng đồng bắt nguồn từ công bằng

HÀNG XÓM SACRAMENTO

"Trong tất cả các hành động của chúng ta, giá trị đúng đắn và sự tôn trọng thời gian quyết định thành công hay thất bại." - Malcolm X

"Trong tất cả các hành động của chúng ta, giá trị đúng đắn và sự tôn trọng thời gian quyết định thành công hay thất bại." - Malcolm X

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào

"Tôi tin rằng mọi người bắt nguồn từ khi họ sở hữu nhà riêng của họ.... Hãy tự hào về họ.
Điều đó, đến lượt nó, là tốt cho cả thành phố."

Tham gia

Góp

Hãy giúp chúng tôi làm cho cộng đồng của chúng tôi trở thành một nơi tốt đẹp hơn!

Tình nguyện

Hãy tham gia với nhóm của chúng tôi ngay hôm nay!

Cần trợ giúp để đạt được mục tiêu nhà ở của bạn?

Chúng tôi có thể giúp bạn!

Thiết kế & Lưu trữ bởi IT WebSmith, Inc