به NeighborWorks Sacramento خوش امدید

جایی که ما جنبش را برای ایجاد جوامع ریشه در عدالت هدایت می کنیم

NEIGHBORWORKS ساکرامنتو

در تمام اعمال ما، ارزش مناسب و احترام به زمان، موفقیت یا شکست را تعیین می کند. ― مالکوم ایکس

در تمام اعمال ما، ارزش مناسب و احترام به زمان، موفقیت یا شکست را تعیین می کند. ― مالکوم ایکس

چگونه می توانیم از شما حمایت کنیم

"من معتقدم که مردم ریشه های خود را پایین می اورند زمانی که انها خانه های خود را دارند ... به انها افتخار کنید.
این به نوبه خود برای کل شهر خوب است.»

مشارکت کنید

اهدا

به ما کمک کنید تا جامعه ما یک مکان بهتر باشد!

داوطلب

امروز با تیم ما همکاری کنید!

نیاز به کمک برای رسیدن به اهداف مسکن خود دارید؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم!

طراحی و میزبانی شده توسط IT WebSmith، Inc